Εγκαταστάσεις

Η εταιρία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την κοπή και συγκόλληση μετάλλων καθώς και εξειδικευμένο συνεργείο κατασκευής που αποτελείται από έμπειρους τεχνίτες και εργατοτεχνίτες.

Διαθέτουμε επίσης ιδιόκτητα οχήματα μεταφοράς υλικών, από τον τόπο του εργοστασίου μας στον τόπο κατασκευής του κτιρίου, καθώς και όλα τα μηχανήματα που απαιτούνται για το στήσιμο του κτιρίου.

Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων, Σπιτιών και Γερανογεφυρών, ενώ αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη..

Γιατί εμάς:

Ποιότητα προϊόντων – 100%
Τεχνολογικός εξοπλισμός – 100%
Εξειδικευμένο συνεργείο – 100%
Έμπειρο προσωπικό – 100%