Για να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες διακίνησης μεγάλων φορτίων και οι απαιτήσεις εργοστασίων μεγάλου μεγέθους, οι γερανογέφυρες διατίθενται σε απλή ή διπλή δοκό προφίλ ή κιβωτοειδούς (box) διατομής. Οι γερανογέφυρες διατίθενται με κύριο φορέα επικαθήμενου ή αναρτημένου τύπου για διάφορα ύψη και κατασκευές κτιρίων.

cranesΗ κατηγορία φόρτισης, οι ταχύτητες, οι μέθοδοι ελέγχου καθώς και μια ευρεία σειρά πρόσθετου εξοπλισμού, χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση της γερανογέφυρας σύμφωνα με τις λειτουργικές και χωροταξικές απαιτήσεις του πελάτη. Οι γερανογέφυρες επιτρέπουν τη μέγιστη προσέγγιση αγκίστρου στα άκρα του γερανού με αποτέλεσμα να απαιτείται ελάχιστος χώρος εγκατάστασης.

Σε υπάρχουσα κτίρια, οι γερανογέφυρες μπορούν να μειώσουν τον ανεκμετάλλευτο χώρο ή κάποια τετραγωνικά μέτρα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί διότι ο γερανός μπορεί να κινείται σε μικρότερη απόσταση από τα τοιχώματα και να σηκώνει πιο ψηλά το φορτίο. Έτσι επιτυγχάνεταιμεγαλύτερη ευελιξία στους χώρους του εργοστασίου και στον προγραμματισμό διακίνησης φορτίων.
Ο έλεγχος της ταχύτητας παίζει σημαντικό ρόλο για την ασφαλή και αποδοτική διακίνηση φορτίων.

Επιπλέον, οι ομαλές εκκινήσεις και στάσεις μειώνουν τις μηχανικές φθορές και καταπονήσεις του γερανού και του  κτιρίου.  Ο βασικότερος  τρόπος ελέγχου ενός γερανό είναι μέσο ενός κρεμαστού χειριστηρίου το οποίο κινείται ανεξάρτητα από την θέση του βαρουλκοφορείου επιτρέποντας έτσι στον χειριστή να ελέγχει, κατά μήκος της διαδρομής, το γερανό από όποιο σημείο τον εξυπηρετεί.

Ασύρματα Τηλεχειριστήρια

Διατίθενται και ασύρματα τηλεχειριστήρια τόσο με χειριστήριο κομβίων όσο και με χειριστήριο μοχλών που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν από ένα βαρούλκο έως και τις πιο απαιτητικές και πολύπλοκες εφαρμογές γερανών.

craneΟι γερανογέφυρες προσφέρουν:

  • Απόδοση υψηλών προδιαγραφών
  • Εύκολη και αποτελεσματική μέθοδο διακίνησης φορτίων
  • Εξαιρετική ασφάλεια και αξιοπιστία
  • Μέγιστη εξοικονόμηση χώρου
  • Μεγάλη ποικιλία βασικού και προαιρετικού  εξοπλισμού
  • Εκτεταμένη σειρά μεγεθών από 1 έως 80 τόνους με ένα μόνο βαρούλκο

Δείτε Έργα μας εδώ!